Serin, de re-integratie, arbeidsmarkt en loopbaanspecialist

Bemiddeling en ontwikkeling van mensen in en naar werk en welbevinden.

Voor wie is Serin

 • UWV & Gemeentes

  Al 25 jaar innovatief dienstverlener als re-integratiebureau.

 • Medewerker

  Helpt u het beste uit uw carriëre halen

 • Werkzoekend

  Op weg naar een leuke en succesvolle loopbaan

 • Werkgever

  Helpt bedrijven met duurzame inzetbaarheid

Stel je vraag

 • Re-integratie

  Re-integratie gaat over mee blijven doen, terugkeren naar of doorgaan met werk. Vanuit een situatie van ziekte, arbeidsongeschiktheid, dreigende werkeloosheid of een andere reden waarom je niet
  werkt of niet werkt op de manier die je eerder kon, deed en/of wilde. Een situatie die de meeste mensen niet willen. En die ze graag willen veranderen. Maar die ze niet altijd zomaar even oplossen. Of het nu gaat om 1e en 2e spoor, arbeidsdeskundige onderzoeken, outplacement, sociale activering, jobcoaching, scholing of training: Bennu Serin helpt.Wij geloven dat werk de mens gezond en krachtiger maakt. Wij willen de mens in beweging laten komen op weg naar (ander) werk. Ook geloven wij dat organisaties gebaat zijn bij die gezonde en krachtige mensen. Al onze medewerkers en processen zijn daarop gericht. Wij werken innovatief en deskundig rond de mens, zijn werk en zijn plaats in de maatschappij en dragen daarmee bij aan een verbetering van de duurzame inzetbaarheid.Bij aanvang van een re-integratietraject vindt er een uitvoerige, diagnostische intake plaats. Hierbij werken wij met een team van onafhankelijke deskundigen uit verschillende vakgebieden (artsen, psychologen, fysiotherapeuten, coaches, arbeidsdeskundigen, arbeidsmarktdeskundigen en loopbaanadviseurs). Uit deze intake komt een re-integratieadvies voort. Dit advies vormt de basis voor een traject naar een nieuwe, passende functie. Die we graag samen realiseren.

 • Arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt is constant in beweging. Jongeren stromen in en zoeken een baan, werknemers verliezen hun baan en zoeken een nieuwe baan, sommigen beginnen als zelfstandige, en uiteindelijk stromen ouderen uit. Verder dienen zowel werknemers als werkgevers zich aan te passen aan technologische vooruitgang en globalisering. Wij helpen u waar het nodig is.Serin is arbeidsbemiddelaar en loopbaanontwikkelaar pur sang en beschikt over een gespecialiseerd arbeidsbemiddelingscentrum dat continu kandidaten vanuit hun kracht en expertise bemiddelt naar een voor hen geschikte baan. Het Serin arbeidsbemiddelinsgcentrum maakt gebruik van innovatieve web-based instrumenten, waarmee arbeidsmarktmogelijkheden voor onze doelgroep(en) real time in kaart worden gebracht. Dit combineert Serin met haar bestaande werkgeversnetwerk, waardoor een
  krachtige symbiose ontstaat.Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft Serin een gespecialiseerd onderdeel opgericht, Serin Participatie, waar mensen naar werk worden bemiddeld via het principe van “werkgeverschap als re-integratie-instrument”. Serin zet instrumenten in zoals leerwerkmogelijkheden, payrolling en uiteraard het uitzend- en detacheringsinstrument. Daarnaast bemiddelt Serin Participatie in het Sociale Domein door ter beschikkingstelling van specialisten uit de totale participatieketen.
  Verder wordt – indien noodzakelijk, gewenst en/of relevant – jobcoaching geleverd middels Serin Werkkracht Jobcoaching.

 • Loopbaan

  Loopbaandiensten gaan over groei, ontwikkeling en richting bepalen.

  Serin Loopbaan weet hoe belangrijk jouw loopbaan voor je is. Serin ondersteunt je bij de ontwikkeling van je loopbaan en geeft je inzicht in je eigen kwaliteiten en talenten zodat je vervolgstappen en beslissingen in je loopbaan gemakkelijker kunt nemen. Tijdens het traject word je ondersteund door ervaren & gecertificeerde loopbaanbegeleiders.

  Voor alle loopbaanvraagstukken heeft Serin oplossingen ontwikkeld in de vorm van specifieke testen en scans. Hiermee realiseren wij voor jou een optimale fit tussen jou als medewerker en je werkgever.

  Serin WerkFit is gericht op de gezonde kant van mensen. Serin werkt met eenvoudige doelgerichte technieken die ertoe leiden dat mensen uit hun negatieve spiraal van vaak vastzittende negatieve denkpatronen worden gehaald en zich weer kunnen richten op herstel. Door anders naar dezelfde situatie te kijken leren zij beter om te gaan met werkdruk en stresserende omstandigheden. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen de mens en zijn omgeving.

 • Overig

  Serin Zorgt adviseert en begeleidt mensen met een zorgbehoefte vanuit een total-life-concept. Met als doelstelling dat die mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen binnen de mogelijkheden die ze hebben. Serin adviseert in, begeleidt bij en organiseert voor mensen de totstandkoming van hun (levens)doelen met ondersteuning vanuit wet- en regelgeving binnen de wereld van zorg en welzijn.

  Bennu Serin is er voor werkgevers, werknemers, UWV, Gemeenten, branche-organisaties en mensen die graag hun carriere voort willen zetten op de optimaal bij hen passende wijze.